Värmepumpar i Östersund

Med hjälp av en bergvärmepump kan solenergin som är lagrad i marken användas till att värma upp ditt hem. En värmepump tar upp den naturligt förekommande värmeenergin.

Tekniken med frånluftsvärmepumpar går ut på att först ventilera ditt hus och återföra ventilationsluftens värmeenergi för att värma upp varmvattnet och värmesystemet. En frånluftsvärmepump återanvänder alltså gammal förbrukad luft.

Blombergs VVS AB säljer och installerar värmepumpar i Östersund med omnejd. Vi är specialiserade på Bosch, men har även andra kända varumärken på önskemål från kund.

Vi hjälper er välja rätt värmepump utifrån era behov och förutsättningar med fokus på bl.a. uppvärmningskostnader och miljöpåverkan.

Anlita oss när det gäller:

• Nybyggen
• Renoveringsobjekt
• Badrum
• Kök
• Tvättstugor
• Vattenbrunnar

Dessutom samarbetar företaget med lokalt förankrade företag när det gäller brunnsborrning och entreprenad.

När du anlitar oss för dina VVS-tjänster har du möjlighet att utnyttja ROT-avdraget.